xero

  A4 A3
papier Image 80 czarno białe kolorowe czarno białe kolorowe
jednostronnie 0,40 zł 1,20 zł 0,80 zł 2,40 zł
dwustronnie  0,80 zł 2,40 zł 1,60 zł 4,80 zł
         
dokumenty zszyte, broszury, książki etc. + 50%      
dowód osobisty, legitymacja etc. 0,80 zł      
koszulka foliowa 0,20 zł      

Zobacz także:

WYDRUKI DO A3

LAMINOWANIE

OPRAWA DOKUMENTÓW

INTROLIGATORNIA